Discografia

Cover image

Česká mše vánoční

Jakub Jan Ryba

Nové nastudování nejslavnější česká mše vánoční "Hej mistře, vstaň bystře", která svou jednoduchostí a takřka lidovou invencí zůstala symbolem Vánoc dodnes.

Seznam stop
1.Kyrie - J. J. Ryba
2.Gloria - J. J. Ryba
3.Graduale - J. J. Ryba
4.Credo - J. J. Ryba
5.Offertorium - J. J. Ryba
6.Sanctus - J. J. Ryba
7.Benedictus - J. J. Ryba
8.Agnus - J. J. Ryba
9.Česká mše vánoční – Závěr - J. J. Ryba2:48
10.Rozmilý slavíčku - J. J. Ryba