Discografia

Cover image

Nejkrásnější vánoční koledy

Celkový čas 76:48

V roce 2003 sbor natáčel CD a DVD "Nejkrásnější vánoční koledy" v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Zahrnuje celkem 23 vánočních koled a sváteční slova Radovana Lukavského a ThDr. Jana Schwarze. Jako host zde vystoupil Jan Nedvěd v koledě "Byla cesta, byla ušlapaná". Aranžoval, nahrál a instrumentoval: Jindřich Koníř Sólová trumpeta: Bobík Kubát Vybral a sestavil: Milan Balla Vydavatel: GZ Digital Media a.s.

Seznam stop
1.Narodil se Kristus Pán
2.Nesem vám noviny
3.Chtíc aby spal
4.Já bych rád k Betlému
5.Štěstí, zdraví, pokoj svatý
6.Půjdem spolu do Betléma
7.Dej Bůh štěstí tomu domu - koleda
8.Hej vánoce, dlouhý noce - koleda
9.Stojí vrba košatá
10.Slyšte, slyšte pastuškové - koleda
11.Veselé vánoční hody - koleda
12.Slyšeli jsme v Betlémě
13.Padla rosa studená
14.Pastýři nespěte
15.Hajej, nynej, Ježíšku
16.My všichni se radujem
17.Jak jsi krásné neviňátko - koleda
18.Jede sedlák do lesa
19.Vzuhůru pacholátka
20.Poslouchejte křesťané
21.Byla cesta, byla ušlapaná
22.V půlnoční hodinu
23.Štědrej večer nastal - koleda
24.Vánoční svátky kouzelný čas
25.Sváteční slovo patriarchy ThDr. Jana Schwarze
26.Byla cesta, byla ušlapaná, host: Jan Nedvěd